Sanjing Chemglass

Case

5 l Sifarişlə Rektifikasiya Reaksiya Cihazı(Yağ Vannası)

Spirulina Becərmə Cihazı

100l Sifarişlə Hazırlanmış Distillə Cihazı

10l Xüsusi hazırlanmış Rektifikasiya Reaksiya Cihazı (Elektrikli Qızdırıcı Mantiya)

20l Rektifikasiya Reaksiya Cihazı (Fərdi İstehsal)

50l Xüsusi hazırlanmış Ultrasonik Fayllama Cihazı

Spirulina yetişdirmə cihazı

Plc-nəzarətli-davamlı

Distillə və reflüks cihazı

Şüşə-reaktorun-tam-dəsti

50l-plc-tam-avtomatik-nəzarət

30l-cüt-şüşəli-gödəkçəli-reaktor

200 l Sferik Reaksiya Cihazı İkiqat Kondensatorlu (Şüşə Skrubberli)

Yüksək Vakuumlu Distillə Cihazı

Spirulina Becərmə Cihazı

Paslanmayan polad-reaktor və

Plc-avtomatik-nəzarətli-filtrləmə

Xarici dövrə-istilik

Soylu metalı təmizləyən cihaz

Yeni-material-tədqiqat-və

Fplc sistemi

50lstatik qarışdırma cihazı

Çərçivə tipli qarışdırıcı ilə 50l distillə və reflüks cihazı